W 2000 roku TEL-EX PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE  zaprojektowało
i wdrożyło System Zapewnienia Jakości według normy PN-ISO 9002, który został potwierdzony auditem certyfikacyjnym, mającym miejsce 18 września 2000 roku. Jednostką certyfikującą jest RWTÜV Polska Sp z o.o.

Nad sprawnym funkcjonowaniem SZJ w firmie czuwa Właściciel oraz powołany przez niego
Pełnomocnik ds. SZJ.

Uzyskanie certyfikatu jakości pozwoliło firmie zyskać miano godnego zaufania, solidnego i rzetelnego partnera w kontaktach handlowych.

Od momentu, kiedy TEL-EX PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE   znalazło się w gronie firm posiadających certyfikat jakości ISO 9002, cały czas udoskonala już wdrożony SZJ, dba o jakość sprzedawanych wyrobów, co umożliwia mu powiększanie kręgu odbiorców.

Zarząd oraz cała kadra pracownicza firmy wierzy, iż ciągła i systematyczna praca nad Systemem Zapewnienia Jakości, dbanie o jakość sprzedawanych wyrobów
i kształtowanie odpowiedniego wizerunku TEL-EX PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE w otoczeniu to niewątpliwie klucz do sukcesu firmy
na konkurencyjnym rynku.